Սև Արենի

Ապրիլի 8, 2018 0

Հնագույն հայկական սորտ է: Ողկույզը՝ միջին մեծությամբ, 13-17 սմ երկարությամբ, 9-11 սմ լայնությամբ,  հիմնականում կոնաձև և բավականին խիտ: Պտղամաշկը՝ կոպիտ, պտղամիսը՝ մսալի-հյութալի, հյութը անգույն: Բերքն…

1.Արարատյան հարթավայրում (Արարատի ու Արմավիրի մարզեր, որտեղ բարձրությունը հաշված ծովի մակերևույթից՝ 800–1100  մ, իսկ 10°C-ից բարձր ակտիվ ջերմաստիճանների գումարը՝ 3900–4300) խաղողագինեգործությունը մասնագիտացված է. Սեղանի կարմիր…

Էնդեմիկ /աբորիգեն Խաչասերված /սելեկցիոն/ Ներմուծված Սև Սև Արենի, Կախեթ, Կարմիր կախեթ, Տոզոտ,Խնդողնի, Հադիսի Կարմրահյութ, Հաղթանակ, Մեղրաբույր, Ներկառատ, Չարենցի, Տիգրանի Մերլո, Մալբեկ, Կաբերնե Ֆրան, Կաբերնե սովինիոն,…