Էնդեմիկ /աբորիգեն Խաչասերված /սելեկցիոն/ Ներմուծված
Սև Սև Արենի, Կախեթ, Կարմիր կախեթ, Տոզոտ,Խնդողնի, Հադիսի Կարմրահյութ, Հաղթանակ, Մեղրաբույր, Ներկառատ, Չարենցի, Տիգրանի Մերլո, Մալբեկ, Կաբերնե Ֆրան, Կաբերնե սովինիոն, Սիրահ, Սափերավի, Թաննատ, Պինո սև
Սպիտակ Ոսկեհատ, Ճիլար, Սպիտակ Ալդարա, Արևիկ, Մսխալի, Լալվարի, Գառան դմակ Կանգուն, Մուսկատ երևանյան, Մուսկատ բերքատու, Ազատենի Շարդոնե, Պինո բլան, Ռքածիթելի, Ալիգոտե, Վիոգնիե